Úvod Vánoce Adventní věnec a adventní kalendář

Adventní věnec a adventní kalendář

61
0

Adventní věnec

Adventní věnec je jedním z řady symbolů blížících se Vánoc. Je velmi oblíbeným.


První dřevěné adventní věnce se začaly po Evropě rozšiřovat z Německa. Po první světové válce se adventní věnce začaly zhotovovat ze zelených větviček jehličnanů. Živé věnce byly symbolem věčného života. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí s Bohem.

Adventní věnec
Adventní věnec

Protože adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech z nichž každá symbolizuje jeden adventní týden. Svíce se postupně zapalovaly. První adventní neděli se zapálila první svíčka, nechala se chvíli hořet a zhasla. Druhou neděli se zapálila opět a spolu s ní další, až nakonec o čtvrté adventní neděli hořely všechny.

Adventní kalendář

K nejkrásnějším adventním zvykům patří bezpochyby adventní kalendář. Adventní kalendář má nejen dětem připomenout hlavní smysl a význam předvánočního času, ale zároveň i zkrátit čekání na stromeček a štědrovečerní nadílku.