Úvod Vyšívání Ažura - mřížka Plachtinské dírky

Plachtinské dírky

166
0
Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Název této výšivky se používá především okolo slovenského Zvolena. V jiných krajích bychom se setkaly se stejnou výšivkou, ale pod jiným názvem. Na první pohled připomíná tato výšivka mešterku a vázanou mřížku. Technika je však poněkud odlišná.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Vyšíváme zprava doleva v síti, kterou si připravíme vytažením jen dvou nebo čtyř nitek (podle tloušťky vyšívaného materiálu). Jehlu vypíchneme v kraji v pevné tkanině z rubu na líc a zabodneme ji do sítě či mřížky nad místem, kde jsme ji vypíchly na lícovou stranu.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Pak ji vedeme shora šikmo dolů za třetí nitku a vypíchneme ji ve tkanině, čímž vytvoříme první svislý steh.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Vrátíme se doprava k prvnímu vypíchnutí jehly, tu usměrníme tak, abychom ji vypíchly v mřížce za třetí nitkou směrem doleva, a vytvoříme tak na tkanině pod mřížkou vodorovný steh.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Pak vpíchneme jehlu opět kolmo dolů do stejného bodu, kde začíná vodorovný steh, podebereme 3 nitky směrem doleva, tedy dopředu a jehlu vypíchneme na líc, čímž vznikne druhý kolmý steh.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Opět se vrátíme jehlou do téhož bodu jako předtím. Usměrníme ji přitom kolmo nahoru pod třetí nitku mřížky a vytáhneme ji na líc. Tak jsme vytvořily druhý vodorovný steh.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Nyní podebereme jehlou zprava doleva v síti tolik nitek, kolik svázaly dva kolmé a dva vodorovné stehy vyšité na pevné tkanině (v naší výšivce je to 6 nitek), bavlnku necháme nad jehlou a jehlu vytáhneme. Kolem svazečku se tak utvoří smyčka, kterou pevně utáhneme. Jehlu pak vpíchneme do mřížky v místě, kde smyčka končí a vypíchneme ji z rubu na líc v přední části vodorovného stehu na tkanině.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Vrátíme se do stejného místa v mřížce a vypíchneme ji šikmo dole ve tkanině tři nitky před posledním vodorovným stehem. Vrátíme se opět dozadu k vodorovnému stehu, jehlu vpíchneme do tohoto místa a usměrníme ji opět šikmo nahoru o 3 nitky dopředu v mřížkové síti. Pak ji vypíchneme opět kolmo dolů, nabereme ve vodorovném směru tři nitky dopředu, vrátíme se spojovacím stehem dozadu, jehlu vypíchneme šikmo nahoře před dalšími třemi nitkami, které spolu s předešlými třemi nitkami utvoří smyčkou vázaný svazeček.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky

Protější stranu dírek vyšíváme stejně jako první, jen půlíme stejně kolmými stehy svazečky, kdežto v první části výšivky jsme je tvořily.

Plachtinské dírky
Plachtinské dírky