Úvod Ruční práce Drhání Drhání – přidávání a ubírání vláken

Drhání – přidávání a ubírání vláken

406
0

Jak přidávat nebo ubírat

Při drhání se můžeme setkat s potřebou prodlužování vláken v místech, kde původní vlákna došla nebo s ubíráním vláken tam, kde již vlákna nepotřebujeme.

Rozměr drhaného výrobku můžeme zvětšit přidáváním nových vláken na vhodných místech:


Zvětšit šířku přidáním nových pracovních vláken zavěšených na dodatečně vložených nosných vláknech.

Přidáním nového vlákna do řetězce plochých uzlů.

Přidáním nového vlákna mezi dva ploché uzly.

Přidáním nového pracovního vlákna a jeho připojením v krátké délce k nosnému vláknu.

Zvláštní prostor pro nosná vlákna můžeme vytvořit u vzoru vytvořeného z řad žebrových uzlů tak, že předchozí řadu udrháme z trojnásobných nebo čtyřnásobných žebrových uzlů. U vzoru vytvořeného z plochých uzlů můžeme vlákna vkládat mezi sousední ploché uzly.

Pokud se stane, že pracovní nebo nosná vlákna jsou příliš krátká, můžeme nová vlákna nepozorovaně zavádět tímto způsobem:


Prodloužení nosného vlákna v řadě žebrových uzlů.

Použití vertikálních žebrových uzlů vede k velké spotřebě pracovního vlákna. Při prodlužování vlákna, které rychle ubývá, toto vlákno po ukončení řady uzlů v délce asi osmi centimetrů odstřihneme. Potom přidáme nové pracovní vlákno a začneme další řadu, přičemž necháme opět asi osmicentimetrový konec volně viset. Oba konce po ukončení práce můžeme přilepit nebo zapošít k rubu drhané plochy.
Jestliže vlákno, které potřebujeme prodloužit, bude z tuhého materiálu, pak je budeme moci s novým vláknem spojit lepením nebo obtočením tenkou nití. Při spojování konců vláken lepením musíme vlákna ostrým nožem nebo žiletkou kolmo seříznout, rozplést, každý pramen namočit do lepidla a spojené propletené konce svázat nití na takovou dobu, než zaschnou.
Spojujeme-li konce nití, musíme je seříznout šikmo a přiložit k sobě, potom jeden konec na začátku řezu přišijeme, přiložíme druhý konec a spojíme ovinutím nití v mezerách mezi jednotlivými prameny vláken. Nakonec spojení opět prošijeme a zajistíme uzlíkem.

Často je třeba vlákna ubírat buď pozvolna nebo náhle:

Nejjednodušší metoda spočívá v tom, že vlákno jednoduše vyřadíme z pracovního procesu a necháme volně viset po rubové straně drhané plochy, na které je můžeme později odstřihnout.

Náhlé odstranění skupiny vláken se dá realizovat takto: seskupíme přebytečná vlákna do svazku a na tomto svazku udrháme řadu žebrových uzlů. Přitom odřezáváme postupně po třech až čtyřech uzlech jednotlivá přebytečná vlákna tak dlouho, až zbude poslední vlákno.