Úvod Pletení Pletení na stroji Dvojité lemy – duté

Dvojité lemy – duté

206
0
Zoubkový lem
Zoubkový lem

Hladký lem

Řadič hustoty snížíme o jeden stupeň oproti hustotě vlastní pleteniny a upleteme dvojnásobný počet řad, než je výška lemu.


První řadu navěsíme na jehly, zasuneme za lamely a vrátíme řadič hustoty zpět. Upletením další řady se utvoří dutý lem.

Zoubkový lem

Řadič hustoty opět snížíme o jeden stupeň a upleteme příslušný počet řad pro skutečnou výšku lemu. Oka uvolníme z lamel a ujímací jehlou převěsíme druhé oko na první jehlu, čtvrté oko na třetí jehlu atd. až do konce řady. Prázdné jehly zasuneme k dolní liště (jehly jsou mimo provoz) a upleteme jednu řadu. Jehly, které byly mimo provoz vrátíme do pracovní polohy, zkontrolujeme, zda jsou jazýčky otevřené a upleteme další řadu. Nyní upleteme ještě stejný počet řad jako na začátku plus dvě řady navíc. Oka první řady navěsíme na jehly, vrátíme řadič hustoty zpět a další řadou spojíme v dutý lem. Lem je u dolního okraje ozdoben zoubky.

Zoubkový lem
Zoubkový lem

Pružný lem – 1 hladce, 1 obrace

Tento lem pleteme většinou jako náhradu jednoduchého lemu. Liché jehly nastavíme do pracovní polohy, sudé ponecháme mimo provoz. Řadič hustoty snížíme o tři až čtyři čísla. Na jehly v pracovní poloze navineme přízi a upleteme dvojnásobný počet řad, než je určená výška lemu. Přisuneme jehly z polohy mimo provoz do polohy pracovní a navěsíme na ně oka první řady. Oka zasuneme za lamely, vrátíme řadič hustoty a jednou řadou spojíme v dutý lem.


Pružný lem – 2 hladce, 1 obrace

Do pracovní polohy uvedeme vždy dvě jehly a jednu necháme mimo provoz. Řadič hustoty snížíme o dvě čísla. Navineme přízi a upleteme dvojnásobný počet řad, než je výška lemu. Nyní zavěsíme první řadu na jehly, které byly v pracovní poloze. Pak postupně přisuneme jehly z polohy mimo provoz a navlékneme na ně příčné nitky poslední řady, které jsou vždy mezi dvěma pletenými oky. Pokud bychom jehly pouze přisunuli bez navlečení nitek, vznikly by v pletenině dosti viditelné dírky. Nakonec všechna oka zasuneme za lamely, vrátíme řadič hustoty a jednou řadou spojíme v dutý lem.