Úvod Ruční práce Tkaní Ryps – tkaní

Ryps – tkaní

238
0
Ryps podélný
Ryps podélný

Rypsová tkanina

Charakteristickým znakem rypsové tkaniny jsou zřetelné rýhy ve směru podélném, šikmém nebo příčném. Ryps útkový je vlastně plátnová vazba, při které útek zakrývá osnovu.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Rypsy dělíme na podélné, příčné, šikmé, vzorové, přesazené a zesílené. Základem příčných a podélných rypsů je jednoduché plátno, základem ostatních rypsů podélný nebo příčný ryps.

Ryps podélný

Ryps podélný je plátno vytvořené sdružením více osnovních vláken. Rýhy u tohoto rypsu jdou po délce tkaniny. Mají v útku větší a v osnově menší dostavu, kde dostavou rozumíme počet osnovních a útkových vláken na 1 cm nebo 10 cm.

Ryps podélný
Ryps podélný

Ať je podélný ryps pravidelný nebo nepravidelný, útková střída má vždy dva útky. Příklady podélných pravidelných a nepravidelných rypsů jsou uvedeny na obrázcích.

Ryps podélný
Ryps podélný
Ryps podélný
Ryps podélný

Ryps příčný

Ryps příčný patří k tzv. víceútkovým plátnům. Tkaniny tkané ve vazbě příčného rypsu se vyznačují znatelnými příčnými pruhy, které vznikající vazbou s osnovou hustěji dostavenou.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Příčný ryps vznikne, přidáme-li k základní plátnové vazbě ve směru podélném po jednom nebo více vazných bodech. Při zakreslování řezů se projeví v příčném řezu charakter jednoduchého plátna a v podélném řezu charakter zesíleného plátna. Okraje tkaniny se provazují vazbou jednoduchého plátna a proto k osnově přidáme ještě okrajová vlákna.

Ryps příčný
Ryps příčný
Ryps příčný
Ryps příčný

Ryps šikmý

Ryps šikmý vzniká odvozením z rypsů podélných a příčných. Řádky u těchto rypsů směřují vlevo, vpravo nebo i v obou směrech současně. Šikmý ryps sestavený z podélného rypsu má strmější sklon, z příčného rypsu sklon mírnější.

Ryps šikmý
Ryps šikmý

Ryps vzorový

Ryps vzorový sestavujeme z podélného, příčného nebo šikmého rypsu různými způsoby. Nejčastější způsob je, že podélný, příčný nebo šikmý ryps rozsazujeme v určité části některé základní vazby nebo ve vazbě tzv. lomeného kepru.

Ryps vzorový
Ryps vzorový

Ryps přesazený

Rypsy přesazené ztrácení uspořádáním rypsové vazby výraznost rypsových řádků. Výraznost se zmenšuje tím, že po několika střídách rypsu podélného nebo příčného nastane přerušení řádků, tj. nastane posunutí vazby o několik osnovních vláken doleva nebo doprava, o několik útků nahoru nebo dolů.

Ryps přesazený
Ryps přesazený

Ryps zesílený

Ryps zesílený zvyšuje pevnost tkaniny. Pro zpevnění vazby zachycujeme na rubu tkaniny volně ležící osnovu, u rypsů podélných volně ležící útky. Ty provazujeme některou základní vazbou – plátnovou, keprovou, atlasovou. U zesílených rypsů je na líci charakter rypsové vazby, tkanina má výrazné podélné nebo příčné rýhy – žebra, kdežto rubová strana má vzhled vazby, jakou jsme použili.

Ryps zesílený
Ryps zesílený