Úvod Vánoce Štědrý den a štědrovečerní zvyky

Štědrý den a štědrovečerní zvyky

80
0

Štědrý den

Štědrým dnem začínají Vánoce.

[insert_php]include (get_template_directory() . „/include1.php“);[/insert_php]

Podle legendy se v tento den narodil Ježíšek poté, co se Marie a Josef vydali na dlouhou cestu z Nazaretu do Betléma, kvůli sčítání lidu. Té noci nebyl v Betlémě volný žádný nocleh, proto zůstali spát v salaši nedaleko městských bran. Místo do kolébky byl Ježíšek uložen do jesliček, které sloužily ke krmení dobytka.

První se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že se narodil Spasitel. Pastýři se tedy hned vydali na cestu, aby se novému králi poklonili. Z východu se s cennými dary vydali tři mudrcové, kterým cestu ukazovala jasně zářící hvězda – byli to Tři králové. Jako dar mu nesli myrhu, kadidlo a zlato.

Štědrý den a štědrovečerní zvyky
Štědrý den a štědrovečerní zvyky

Štědrovečerní zvyky

Rozkrajování jablíček

Objevila-li se v rozkrojeném jablíčku hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt nebo vážné onemocnění. Podobně se věštilo z vlašských ořechů – černý vnitřek znamenal neštěstí a smutek, zdraví ořech pak radost a štěstí.

Skořápky ořechů

Do vnitřku skořápky se umístila svíčka a puštěná po vodě naznačovala svým chováním něco málo z budoucnosti.

Házení pantoflem

Svobodné a nezadané dívky se postavily zády ke dveřím a do pravé ruky vzaly pantofel, který hodily za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu.

Odlévání roztaveného olova

Odlévalo se do připravené nádoby s vodou. Vychladlý odlitek se pak podrobně zkoumal a zjišťoval, čemu se nejvíc podobá.