Úvod Ruční práce Kreativní techniky Třásně

Třásně

88
0
Třásně z plochých uzlů
Třásně z plochých uzlů

Jak udělat třásně

Při odstřihávání tkaniny z rámu necháváme u osnovy delší konce a vážeme z nich třásně různými způsoby:


Třásně s jednoduchými uzly

Vážeme na dvojicích svislých vláken tak, že jedním vláknem dvojice obtáčíme druhé vlákno dvojice a utvoříme jednoduchý uzel. Postupujeme v řadách. Jestliže v lichých řadách vážeme sudými vlákny, pak v sudých řadách musíme vázat lichými vlákny.

Třásně s jednoduchými uzly
Třásně s jednoduchými uzly

Třásně s dvojitými polovičními smyčkami

V tomto případě jsou obě vlákna rovnocenná, tj. obtáčíme je střídavě kolem sebe na potřebnou délku. Působivého dojmu dosáhneme zdvojením nebo ztrojením vláken. Třásně zakončíme třásňovým uzlem a zastřihneme.

Třásně s dvojitými polovičními smyčkami
Třásně s dvojitými polovičními smyčkami


Třásně zhotovené obtáčením

Tento způsob tvoření třásní je jeden z nejjednodušších. Obtáčením provádíme na svazku vláken. Svazek vláken je nosný, volné vlákno je uzlovací – pracovní. Tímto vláknem obtáčíme vlákna nosná a vytvořenými polosmyčkami toto vlákno provlékneme. Šňůra se šroubovitě stáčí. Uzly vážeme těsně a utahujeme. Další způsob obtáčení svazku nosných vláken bez polosmyček – viz. obr.

Třásně zhotovené obtáčením
Třásně zhotovené obtáčením
Třásně zhotovené obtáčením
Třásně zhotovené obtáčením

Třásně s třásňovým uzlem

Osnovní vlákna rozdělíme do pramenů a uvážeme na nich celou řadu třásňových uzlů. Potom jednotlivé prameny vláken rozdělíme na polovinu a proplétáme je s dvojicemi sousedních pramenů. Nakonec prameny spojíme opět třásňovým uzlem. Po uvázání prvé řady třásňových uzlů můžeme také pokračovat bez proplétání další řadou třásňových uzlů.

Třásně s třásňovým uzlem
Třásně s třásňovým uzlem

Třásně z plochých uzlů

Třásně z plochých uzlů vážeme ze čtyř vláken: dvě krajní vlákna jsou pracovní, dvě vnitřní nosná. Vnitřní vlákna musí být vždy napnutá. Krajní levé pracovní vlákno vedeme přes vnitřní nosná vlákna pod pravé pracovní vlákno. Pravé pracovní vlákno podvlékneme pod vnitřními nosnými vlákny nad levé vlákno pracovní. Tím jsme vytvořili prvou polovinu uzlu. Druhou polovinu uzlu začínáme vázat levým krajním pracovním vláknem tak, že je vedeme nad oběma vnitřními vlákny pod pravé pracovní vlákno. Nakonec pravé pracovní vlákno podvlékneme pod vnitřními nosnými vlákny nad levé pracovní a uzel utáhneme.

Třásně z plochých uzlů
Třásně z plochých uzlů

Uzly vážeme do svislých řad a vytváříme třásně potřebné délky. Zakončíme je třásňovým uzlem a konce zastřihneme. Vázáním plochých uzlů do svislé řady bez zachování funkce nosných vláken vytvoříme jiný typ třásní.

Třásně z plochých uzlů
Třásně z plochých uzlů

Plochými uzly můžeme třásňové zakončení také vzorovat. Ve druhé řadě necháme dvě krajní vlákna volná. Další řadu plochých uzlů vážeme stejně jako prvou. Vzorování zakončíme třásňovými uzly a konce zastřihneme.

Třásně z plochých uzlů
Třásně z plochých uzlů