Úvod Velikonoční svátky Velikonoční zvyky

Velikonoční zvyky

101
0
Velikonoční zvyky
Velikonoční zvyky

Mezi velikonoční zvyky patří:

Velikonoční beránek – většinou moučník pečený ve tvaru beránka.


Velikonoční zajíček – zvyk přijatý z Německa, zajíček přináší velikonoční vajíčka.

Kříž – symbol kříže je spojovaný především s křesťanstvím. Trest ukřižování patřil k trestům krutým a ponižujícím. Na kříži končili za své činy jen ti největší provinilci.

Velikonoční zvyky
Velikonoční zvyky

Velikonoční oheň a svíce – světlo spojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Světlo symbolizuje život. Bílá barva svíce symbolizuje čistotu a naději.

Pomlázka – hlavní symbol Velikonoc. Pomlázka je svazek spletených vrbových proutků, kterým se vyšlehávají ženy a dívky na Velikonoční pondělí. Děvčata se šlehají, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok.


Pentle, mašle – barevné stužky navazují děvčata na pomlázku.

Vajíčko – je od dávných časů symbolem plodnosti, úrody, života, narození, návratu jara. Lidovou tradicí je zdobení vajíček a jejich darování.

Velikonoční dekorace a velikonoční výzdoba:

• Velikonoční vajíčka
• Velikonoční zajíček
• Velikonoční dekorace