Úvod Vyšívací stehy – 1 Plný steh - ukázka

Plný steh – ukázka

Vyšívací stehy
Kroužkovací (smykovací) steh – ukázka
Plný steh