Úvod Vánoce Významné dny Vánoc

Významné dny Vánoc

35
0

4.12. – Svatá Barbora

V den svaté Barbory se dodržuje zvyk řezání třešňových větviček, tzv. „barborek“.


Používají se na ozdobu domova v předvánočním čase – vloží se do vody a čeká se, až větvičky vykvetou. V dřívějších dobách to znamenalo, že kolikátý den větvička od uříznutí vykvete, tolikátý měsíc bude její majitel šťastným. Třešňovou větvičku lze nahradit i větvičkou zlatého deště.

5.12. – Svatý Mikuláš

Na Mikuláše je u nás rozšířen známý zvyk večerní chození sv. Mikuláše, čerta a anděla. Vždy večer v tento den sestupuje Mikuláš z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem naděluje hodným dětem cukrovinky a ovoce, a zlobivým uhlí a brambory.
Jak vypadá postava Mikuláše: nejčastěji bývá oblečen do dlouhé bílé košile a jako kabát má dlouhý plášť, většinou v kombinaci barev červená a bílá. Na hlavě má čepici červené nebo bílé barvy se zlatým křížem vpředu. V jedné ruce držíval dlouhou zlatou berlu a v druhé pak vak s dárky. Mikuláš by měl být vyšší postavy s dlouhým bílým vousem.

7.12. – Sv. Ambrož

13.12. – Sv. Lucie

24.12. – Štědrý den

Štědrým dnem začínají Vánoce.

25.12. – Boží hod vánoční

Na Boží hod vánoční se v dřívějších dobách nikde nepracovalo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice ani zápraží se tento den nemetly, postele nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách a přišel-li někdo, měl přinést koledu a popřát šťastných a veselých svátků narození Pána Krista. O božíhodové mši, nazývané též „hrubá“ bývalo v kostele plno.

26.12. – Svatý Štěpán

Ještě v nedávné době bylo zvykem na svátek svatého Štěpána chodit od domu k domu a koledovat. Za své koledování byli koledníci odměněni kouskem ovoce nebo malým penízem.

31.12. – Svatý Silvestr

Svátek svatého Silvestra připadá podle našeho kalendáře na poslední den v roce. Přes silvestrovskou noc by nikde nemělo viset prádlo, protože by podle pověry v domě někdo zemřel. Poslední den v roce je spojován s čekáním na příchod Nového roku.

1.1. – Nový rok

Jak na Nový rok, tak po celý rok – patří k hlavním novoročním pověrám, podle které lidé věří, že tento den má vliv na celý začínající rok. Proto by se měli vyhnout hádkám a snažit se být co nejlépe naladěni. Podle další pověry by se v tento den nemělo jíst nic, co má peří, protože by štěstí mohlo uletět.
Symbolem štěstí pro Nový rok byly v dřívějších dobách podkůvky, kominíčci, prasátka a čtyřlístky.

6.1. – Tři králové

Svátkem Tří králů končí vánoce. V tento den chodí malý koledníci převlečení za Tři krále.