Úvod Ruční práce Tkaní Vzornice – tkaní

Vzornice – tkaní

150
0
Vzornice vazby
Vzornice vazby

Co je to vzornice vazby

Různé typy vazeb zakreslujeme v praxi na vzornicový papír, který má čtverečkovaný nebo obdélníčkový rastr. Sousední svislé čáry vzornicového papíru znázorňují osnovní vlákna a sousední vodorovné čáry vlákna útku.


Náčrtek vazby na vzornicovém papíře se nazývá vzornice vazby. Každý čtvereček nebo obdélníček vzornice zobrazuje vazný bod. Ve vzornici jsou osnovní vazné body zobrazeny plnými ploškami a útkové vazné body prázdnými ploškami.

Vzornice vazby
Vzornice vazby

Kromě vazných bodů jsou ve vzornici zachyceny ještě další technické údaje. V levém dolním rohu (někdy v pravém) je vyznačena tzv. střída vazby, tj. skupina vazných bodů, která se opakuje v celé šířce a délce tkaniny a tvoří samostatný vazný celek. Střída vazby se kreslí obvykle jinou barvou než vazba další. Střída vazby se ve vzornicích udává zlomkem, jehož čitatel – osnovní třída specifikuje počet vazných bodů osnovních a jmenovatel – útková střída počet vazných bodů útkových.

Vzornice vazby
Vzornice vazby