Úvod Pletení Zkratky používané v návodech při pletení

Zkratky používané v návodech při pletení

423
0

U vzorů na pletení se často setkáváme se zkratkami pletařských termínů, čímž dochází k zestručnění návodu.


Pokud by nebyly zkratky používány, některé vzory by měly velmi dlouhé popisy. U většiny vzorů navíc dochází k častému opakování jednotlivých pletařských postupů.

Zkratky používané v návodech při pletení
Zkratky používané v návodech při pletení

Pletařské zkratky (vysvětlivky)

hl. – hladce

l. – lícová strana

nah. – nahodit

o. – oko

obr. – obrace

opak. – opakovat

pom. jehl. – pomocná jehlice

r. – rub

sejm. – sejmout

spl. – splést

spl. obr. – splést obrace

spl. hl. – splést hladce

spl. s přet. – s plést s přetažením

spol. – společně

u. – ujímání

zač. – začátek

z. z. – za zadní nit

*  * – instrukce mezi hvězdičkami opakujte

(  ) – instrukce mezi závorkami opakujte


Označení opakování ve vzoru

Každý pletací vzor sestává ze skupin ok, která se pravidelně opakují. K zapsání opakování se používají dva způsoby – hvězdičky a závorky. Za hvězdičkami nebo závorkami je vždy uveden počet, kolikrát opakujeme.