Úvod Háčkování Vzory pro háčkování Háčkovaný vzor 088

Háčkovaný vzor 088

67
0

Uháčkovat 17 řetízkových ok.
1. řada
1 dl. sl. do 4. řetízku, 2 dl. sl. do 5. a 6. řetízku
(3 řet. oka, 3 dl. sl. do 4., 5. a 6. řetízku), 2x
2. řada
1 řet. oko, 2 kr. sl. do dl. sl., (3 kr. sl.
do dírky, 3 kr. sl. do dl. sl.) 2x
3. řada
3 řet. oka, 2 dl. sl. do 2. a 3. kr. sl.
(3 řet. oka, 3 dl. sl. do 4., 5. a 6. kr. sl.) 2x
Tyto dvě řady opakujem podle potřeby délky krajky. Končíme řadou krátkých sloupků.
4. řada
uháčkujeme 4 pevná oka po straně krajky tak, abychom se dostaly
k předcházející řadě kr. sl. a uháčkujeme 10 řet. ok, kteá připojíme pevným okem na kr. sl. 2 řady kr. sl.
(5 pevných ok přes dl. sl., kr. sl. a dl. sl., tedy přes 3 řady až se dostaneme k 2. řadě kr. sl. a opět
uháčkujeme 10 řet. ok a připojíme pevným okem na kr. sl. 2 řadu kr. sl.), opakovat po celé délce.
5. řada
do každého obloučku uháčkujeme 24 kr. sl. Poslední kr. sl.
připojíme pevným okem k okraji krajky.
6. řada
3 pevná oka do 2., 3. a 4. krátkého sloupku, 8 řet. ok připojit kr.
sloupkem ke4. kr. sl. Do právě uháčkované obloučkové dírky uháčkujeme do její poloviny 5 kr. sl.
(6 řet. ok připojit kr. sl. ke 4. kr. sl., do této obl. dírky uháčkovat 5 kr. sl.), 3x, 4 řet. oka
připevnit kr. sloupkem k řadě kr. sl.
7. řada
dírky obháčkujem kr. sl. tak, že do prvních třech dírek
háčkujem pod řetízek 5 kr. sl., 1 kr. sl. do strany kr. sloupku. Ve 4. dírce uháčkujeme 3 kr. sl.
a 5 řet. ok, 1 kr. sl. vpíchneme zpět do 3. kr. sl. třetí dírky (předchozí), do této dírky z 5. řet.
ok, uháčkujeme 10 kr. sl. a dále pokračujeme ve 4. dírce, kde uháčkujeme 2 kr. sl. Pak pokračujeme
jako v předcházejících dírkách. Do poslední obl. dírky uháčkujeme 10 kr. sl. Oblouček ukončíme a
zapošijeme konec. Do sousedního obloučku uháčkujeme rovněž 24 kr. sl., a to tak, že začneme háčkovat
hned vedle dokončené cokynky zprava doleva. Dále pokračujeme stejně jako v první cokynce s tím, že po
uháčkování 5. kr. sl. v první obloučkové dírce připojíme pevným okem sousední oblouček v 6 kr. sl.
Tento vzor stále opakujeme, až je obháčkovaná celá krajka, kterou lze použít na lemy.