Úvod Háčkování Vzory pro háčkování Háčkovaný vzor 090

Háčkovaný vzor 090

73
0

Uháčkovat 7 řet. ok a spojit do kroužku.
1. řada
1 řet. oko,16 kr. sl. Nakonec připojit kr. sl. pevným okem k řet. oku.
2. řada
4 řet. oka, 1 kr. sl., 3 řet. oka. Kr. sl. háčkujeme do každého kr. sl., tedy 16x.
Končíme dvěma pevnými oky tak, abychom se dostali do středu prvního obloučku.
3. řada
4 řet. oka (1 kr. sl. do dalšího obloučku, 3 řet. oka) – opakovat. Máme 16 obl. dírek.
končíme dvěma pevnými oky tak, abychom se dostali do středu 1. obloučku.
4. řada
4 řet. oka (1 kr. sl. do dalšího obloučku, 3 řet. oka) – opakovat. Končíme jako ř. 3
5. řada
8 řet. ok (1 dl. sl. do obloučku, 5 řet. ok) – opakovat.
Máme 16 velkých dírek. řadu končíme: 5 řet. ok, 1 pevné oko do 3. řetízku.
6. řada
3 řet. oka, 12 dl. sl. do 1. dírky (1 kr. sl. do 2. dírky, 13 kr. sl. do 3. dírky) – opakovat ve všech dalších dírkách.
Řadu končíme 1 kr. sl. do poslední dírky, 1 pevné oko do 3 řetízku.
7. řada
6 pevných ok do 6 dl. sl., 14 řet. ok, 1 kr. sl. do 2. dl. sl., práci obrátíme na rub, 5 kr. sl. háčkovat
pod právě uháčkovaný řetízek (11 řet. ok, práci obrátíme opět na líc, 1 kr. sl. do 6. dl. sl. vedlejšího
obloučku, práci obrátíme na rub, 5 kr. sl. pod právě uháčkovaný řetízek, 9 řet. ok, práci obrátíme na líc,
1 kr. sl. do 2. dl. sl. téhož obloučku, práci obrátíme na rub, 5 kr. sl. do právě uháčkovaného řetízku) – opakovat.
Kr. sl. háčkujeme pod řetízek asi do výše 2x nahaz. dl. sl. Řadu končíme: 6 ře. ok, 1 pevné oko do 5. řetízku na
začátku řady. Zůstávají zatím neobháčkovány kr. sl. těchto prvních 5 řetízků.
8. řada
1 řet. oko (1 kr. sl., 2 dl. sl., 3 dl. sl. 2x nahaz., 2 dl. sl., 1 kr. sl., to vše do 1. dírky a
vpichovat pod řetízek, 11 kr. sl., rovněž pod řetízek druhé dírky) – opakovat ve všech dalších dírkách.
Řadu končíme: 11 kr. sl. do velké dírky a 5 kr. sl. do čtyř řetízků, dosud volných (svisle dolů).
Ukončíme a zašijeme nit.