Úvod Háčkování Háčkování podle předlohy

Háčkování podle předlohy

260
0
Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu

Jak háčkovat podle schématu

Háčkovat lze nejen podle slovního popisu, ale také podle nakresleného schématu. Ve schématu každá značka znamená požadovaný úkon, např. krátký sloupek, dlouhý sloupek atd. Nedílnou součástí je legenda značek, která určuje, co která značka znamená.


Ve schématu je vždy přesně znázorněn počet sloupků nebo řetízkových oček v jednotlivých řadách. Proto je důležité pracovat přesně podle schématu a neustále počítat jednotlivé značky. Poznámka: u jednotlivých schémat se význam značek může lišit a je proto nutné držet se vždy legendy určené k danému schématu.

Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu

Ukázka čtení schématu

1. řada – začínáme řetízkem na 6 až 16 řetízkových ok (většinou bývá ve schématu uvedeno). Řetízková oka na konci spojíme do kruhu – máme základ kruhové dečky.
2. řada – háčkujeme 24 krátkých sloupků, zapichovaných pod řetízková oka z první řady. Krátké sloupky zakončíme pevným očkem, kterým poslední krátký sloupek připojíme k prvnímu krátkému sloupku.

Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu

3. řada – pomocí řetízku z 6 řetízkových ok začneme háčkovat 3. řadu. Prvních pět řetízkových ok nahrazuje dvakrát nahazovaný sloupek, poslední řetízkové oko nahrazuje spojku mezi dvakrát nahazovanými sloupky. Pak pokračujeme háčkováním vždy dvakrát nahazovaného sloupku a jednoho řetízkového oka. Celkem 24x. Končíme pevným očkem.

Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu

4. řada – řetízek z 18 řetízkových ok (háčkujeme podle šipky, která značí směr a délku háčkování), pak dva třikrát nahazované sloupky, které zapichujeme do určeného řetízkového oka (do osmého od konce).


Dále pokračujeme podle schématu řetízkem ze sedmi řetízkových ok a 5 krátkých sloupků, které zapichujeme do řetízku 4. řady a vytváříme tak základ „slzičky“. Pokračujeme 5 řetízkovými oky a krátkým sloupkem vpíchnutým do 3. řady (dle schématu) zakončujeme háčkování první části vzoru.
Tento vzor opakujeme celkem 12x po obvodu. Zakončujeme opět pevným očkem.

Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu

5. řada – začínáme 2 řetízkovými oky, kterými se dostaneme na úroveň páté řady. Pak háčkujeme střídavě krátký sloupek a tři řetízková oka – celkem 3x. Pokračujeme v obháčkovávání „slzičky“ – 29x dlouhý sloupek. Dále háčkujeme tři řetízková oka a pak střídavě krátký sloupek a tři řetízková oka – celkem 3x. Celý postup opakujeme pro další „slzičky“.
6. řada – poslední řadou obháčkováváme celou dečku. Střídáme podle schématu řetízková oka, krátké sloupky a pikotky.

Čtení háčkovacího schématu
Čtení háčkovacího schématu