Úvod Pletení Vzory na pletení Pletený vzor 070

Pletený vzor 070

149
0

  

Začáteční počet ok musí být dělitelný dvanácti s přidáním dvou krajových ok
1. řada (rubová)
hladce
2. řada (lícová)
krajové oko * 11 obrace, z následujícího oka upleteme 3 oka (tj.
1 anglicky, 1 hladce a 1 anglicky) * Část mezi * * opakujeme.
3. řada
krajové oko * 11 hladce, 3 obrace *
4. řada
krajové oko * 11 obrace, z následujícího oka upleteme 2 oka (tj. 1 anglicky, 1 hladce), z
dalšího oka upleteme 3 oka (jako v 1. řadě) a ze třetího oka opět 2 oka (1 anglicky, 1 hladce) *
5. řada
krajové oko * 11 hladce, 7 obrace
6. řada
krajové oko * 11 obrace, 7 hladce*
7. a 8. řada
stejně jako 5. a 6. řada
9. řada
stejně jako 5. řada
10. řada
krajové oko * 11 obrace, přehodit (tj. 1 sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes
hladké přetáhnout), dvojitá ujímka (tj. 1 sejmout, 2 oka hladce splést dohromady a sejmuté
oko přes ujímku přetáhnout), pak ujmout (tj. 2 oka hladce splést dohromady). *
11. řada
krajové oko * 11 hladce, 3 obrace *
12. řada
krajové oko * 11 obrace, dvojitá ujímka *
13. řada
hladce
14. řada
stejně jako 2. řada, ale pecičky s pletou v mezerách mezi předchozími.