Úvod Háčkování Tuniské háčkování Vzor pro tuniské háčkování – 36

Vzor pro tuniské háčkování – 36

98
0


Začínáme na počet řetízkových ok dělitelný čtyřmi a 1 řetízkové oko navíc.

Vzor uvedený mezi značkami * * opakujeme v celé řadě.

1. řada – tam: 1 řetízkové oko – * vpíchneme do řetízkového oka základního řetízku, nabereme pracovní nit a protáhneme ji vpíchnutím, vzniklé oko necháme na háčku *.

1. řada – zpět: nabereme pracovní nit a protáhneme ji jedním okem na háčku (tj. krajové oko) – * nabereme pracovní nit a protáhneme ji dvěma oky na háčku *. Postup mezi značkami opakujeme, až na háčku zůstane jen poslední oko.

2., 3., a 4. řada – tam: 1 řetízkové oko – * vpíchneme mezi nitky sloupku z minulé řady z lícové do rubové strany, nabereme pracovní nit, protáhneme ji vpíchnutím a vzniklé oko necháme na háčku (hladký tuniský sloupek) – do dalšího sloupku minulé řady uháčkujeme také jeden hladký tuniský sloupek – z rubové strany do lícové vypíchneme před dalším sloupkem minulé řady a hned vpíchneme ještě do rubové strany, nabereme pracovní nit, protáhneme ji vpíchnutím a vzniklé oko necháme na háčku (rubový tuniský sloupek) – do dalšího sloupku minulé řady uháčkujeme také rubový tuniský sloupek *. Na konci řady vpíchneme do krajového řetízkového oka, nabereme a protáhneme pracovní nit.

2., 3. a 4. řada – zpět: jako 1. řada zpět.

5., 6. a 7. řada – tam: 1 řetízkové oko – * do dvou sloupků minulé řady uháčkujeme po jednom rubovém sloupku – do dalších dvou sloupků minulé řady uháčkujeme po jednom hladkém sloupku *. Na konci řady 1 krajové oko.

5., 6. a 7. řada – zpět: jako 1. řada zpět.

Vzor opakujeme od 2. řady.