Úvod Pletení Splétání ok

Splétání ok

101
0
Splétání ok
Splétání ok

Způsob, jakým oka splétáme, se projeví na jejich sklonu a vzhledu. Proto vybíráme takový, který nejlépe odpovídá zvolenému vzoru a modelu.


Splétání 2 ok v 1 oko hladce

Pleteme žerzejem (líc hladce – rub obrace). V místech ujímání si označíme 1 oko barevnou nitkou. V každé lícové řadě budeme označené oko s předcházejícím okem splétat hladce. Rubové řady pleteme obrace bez ujímání.

Splétání 2 ok v 1 oko anglicky

Pleteme žerzejem (líc hladce – rub obrace). V místech ujímání si označíme barevnou nitkou 1 oko. V každé lícové řadě budeme označené oko s následujícím okem splétat anglicky. Rubové řady pleteme obrace bez ujímání.

Splétání 2 ok v jedno oko přetažením

Splétání zleva – pleteme žerzejem (líc hladce – rub obrace). V místech ujímání si označíme barevnou nitkou 1 oko. V každé lícové řadě označené oko sejmeme zleva doprava (jako při pletení hladce, příze zůstanou vzadu), další oko upleteme hladce a sejmuté přes upletené přetáhneme. Rubové řady pleteme obrace bez ujímání.
Splétání zprava – pleteme žerzejem (líc hladce – rub obrace). V místech ujímání si označíme barevnou nitkou 1 oko. V každé lícové řadě sejmeme oko před označeným okem jako při pletení obrace (zprava doleva, příze zůstává vzadu), upleteme označené oko a sejmuté přes ně přetáhneme. Tím se stále zmenšuje počet ok na pravé straně. Rubové řady pleteme obrace bez ujímání.


Splétání 2 ok po obou stranách klínku

Pleteme žerzejem (líc hladce – rub obrace). Určíme si lichý počet ok pro šíři klínku a barevnou nitkou označíme oko před klínkem a oko za klínkem.
V lícových řadách budeme splétat první označení oko s prvním okem klínku přetažením (označené oko sejmeme hladce s přízí vzadu, první oko klínku upleteme hladce a sejmuté oko přes upletené přetáhneme) – pokračujeme hladce a poslední oko klínku spleteme s druhým označeným okem hladce. Tím se v každé lícové řadě počet ok klínku o 2 oka zmenší.
Například: máme-li pro klínek 11 ok, bude v další lícové řadě jen 9 ok, v následující pak 7 ok, atd. Označená oka po obou stranách se sbíhají k vrcholu klínku, spleteme obě označená oka s tímto okem hladce v jedno oko. Rubové řady pleteme obrace bez ujímání.